Språkgranskning

Vi tar hand om dina texter, kvalitetssäkrar och anpassar dem beroende på syfte och målgrupp, och ser till att de fungerar i sitt sammanhang. Språkgranskning kan ingå som en del av ett översättningsuppdrag men kan också utföras som en separat tjänst.

Granskningen kan omfatta kontroll av språk och stil, grammatik, stavning och avstavning men även fakta- och termgranskning. Vi jobbar med språkgranskning och redigering på de flesta språk. Vi erbjuder:

* Professionella och erfarna översättare som översätter enbart till sitt modersmål och inom sina specialområden.
* Beprövad arbetsmetod som säkerställer kvaliteten genom effektiv projekthantering.
* Professionell fakta- och språkgranskning.

Korrekturläsning eller kontrolläsning?

När översättningen är klar görs en kontrolläsning av materialet av en annan person med relevant kompetens. Vid kontrolläsningen av den översatta texten läggs stor vikt vid att innehållet återgivits korrekt, att terminologin är adekvat och konsekvent, att eventuella mallar och referensmaterial följts samt att språket är korrekt och idiomatiskt och att stilen är anpassad efter dokumentets syfte och målgrupp.

Korrekturläsningen görs när texten är layoutad i sitt slutgiltiga format och då kontrolleras den en sista gång (t.ex. radbrytningar, avstavningar etc.) innan tryck/publicering.

 

Övriga tjänster

Ring mig Offert