Professionella översättningar

Vi översätter och lokaliserar varje år miljontals ord affärskommunikation och marknadsmaterial samt teknisk och finansiell dokumentation för företag och institutioner med höga krav på kvalitet och service. 

Var och en av våra översättare har färdigheter och egenskaper som gör att han eller hon kan vara särskilt lämpad för ett visst uppdrag. Translator Scandinavias styrka ligger i att välja just den översättare som är bäst för varje text. Kvaliteten på översättningen är beroende av att vi anlitar den översättare som har störst kompetens inom området i fråga.

Vi har 22 års erfarenhet av lyckat språkarbete med produkter och tjänster från de nordiska länderna till hela världen. Vi har mängder av expertkunskap inom företaget, några av Skandinaviens bästa översättare och skribenter och den absolut senaste tekniken.

Våra arbetsmetoder kan enkelt anpassas till projektets och kundens specifika behov. Translator Scandinavia är certifierat enligt ISO 9001. Vi erbjuder:

* Professionella och erfarna översättare som översätter enbart till sitt modersmål och inom sina specialområden
* Beprövad arbetsmetod som säkerställer kvaliteten genom effektiv projekthantering
* Professionell fakta- och språkgranskning
* Den senaste tekniken bidrar till terminologisk konsekvens och effektiviserar översättningsprocessen

 

Övriga tjänster

Ring mig Offert