Våra tjänster

Vi översätter, lokaliserar och språkgranskar texter inom marknadskommunikation, samhällsinformation, juridisk och teknisk dokumentation, utbildningsmaterial m.m. på alla språk.

Personlig service

Vi finns när du behöver oss, t.ex. när du deltar i upphandlingar, tar fram årsrapporter eller vid lansering av nya produkter eller tjänster. 

Vi förser våra kunder med översättningstjänster, lokalisering och granskning av marknadskommunikation, samhällsinformation, juridisk och teknisk dokumentation, utbildningsmaterial m.m. på alla språk.

Expertkunskap

Olika typer av texter kräver olika typer av kompetens. Vi samarbetar med några av de bästa översättarna i branschen och är bra på att avgöra vem som passar bäst för varje text.

Vi bygger också upp kompetens kring områden och språk enligt våra kunders specifika behov.

Det här erbjuder vi

Professionella och erfarna översättare

Olika typer av texter kräver olika typer av kompetens. Vi samarbetar med några av de bästa översättarna i branschen och är bra på att avgöra vem som passar bäst för varje text.

Vi bygger också upp kompetens kring områden och språk enligt våra kunders specifika behov.

Beprövade arbetsmetoder som säkerställer kvalitet

Vår organisation bygger på att projektledning och en stor del av textgranskningen sker internt, medan merparten av översättningsarbetet läggs ut på externa översättare. Det ger oss flexibilitet i valet av översättare och innebär att vi kan täcka in vitt skilda ämnesområden samt anpassa oss till våra kunders tidsramar.

Professionell fakta- och språkgranskning.

Vår breda kompetens och den vikt vi lägger vid både fakta- och språkgranskning är det som har utmärkt oss ända sedan starten. Bland våra kunder märks institutioner som Europeiska kommissionen, Riksbanken, Stockholms läns landsting och Regeringskansliet samt ledande företag med mycket höga krav på kvalitet och service.

Avancerat teknikutnyttjande 

Avancerad teknik kan inte ersätta kompetensen hos en skicklig översättare, men ger de bästa förutsättningarna för att hantera projekt på ett effektivt sätt, förenkla arbetet och också förbättra kvaliteten. Vi ser till att alltid ligga i framkant när det gäller användning och vidareutveckling av alla typer av datoriserade hjälpmedel för översättning.

Vill du veta mera om oss och våra tjänster?

Ring 08 702 05 03  Maila office@translator-scandinavia.se Vi ringer dig!

Ring mig Offert