Medicin och medicinteknik

Translator Scandinavia har lång erfarenhet av att översätta texter inom medicin, medicinteknik, bioteknik och relaterade områden, för offentliga myndigheter och organ liksom för ledande läkemedels- och medicinteknikföretag i Norden.

Vi översätter regelbundet forskningsrapporter, publikationer inom medicin och folkhälsa, produktbeskrivningar, instruktioner och utbildningsmaterial, protokoll och patientinformation samt marknadsmaterial som webbtexter och broschyrer.

Tack vare ett omfattande nätverk av kunniga och pålitliga medicinska översättare och granskare kan våra erfarna projektledare se till att den översatta dokumentationen blir korrekt enligt originalet samt anpassad till rätt målgrupp och i vissa fall till lokala regelverk.

Vill du veta mer om oss och våra tjänster? Ring 08 702 05 03, mejla office@translator-scandinavia.se eller fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.


Läs mer om de branscher vi specialiserar oss på

 
Bank och finans

Översättning av årsredovisningar, kvartalsrapporter, fondbeskrivningar, prospekt m.m.

 
Konsumentprodukter

Översättning av webbtexter, reklam, produktbeskrivningar, kundtidningar, kataloger, enkäter m.m.

 
Medicin och medicinteknik

Översättning av forskningsrapporter, produktresuméer, bipacksedlar, manualer, utbildningsmaterial m.m.

 
IT/Teknik

Översättning av programvara, tekniska specifikationer, manualer, anbudsunderlag, utbildningsmaterial m.m.

 
EU och samhälle

Översättning av rapporter, beslutsunderlag, informationsskrifter, webbtexter, anbudsunderlag, m.m.

 
Energi och miljö

Översättning av rapporter, miljöanalyser, tekniska specifikationer, tidningsartiklar, webbtexter m.m.