IT/Teknik

Translator Scandinavia har lång erfarenhet av översättning och lokalisering av teknisk och IT-relaterad dokumentation. Vi hjälper företag att kommunicera och marknadsföra sina produkter på nya marknader, genom högkvalitativa och effektiva språklösningar med kundens behov som utgångspunkt. Vi översätter webbtexter, programtexter, utbildningsmaterial, handböcker m.m. och är vana att hantera komplexa uppdrag med många språk.

Vi har ett stort nätverk av specialiserade och duktiga tekniska översättare och granskare. De har både breda och djupa kunskaper inom olika tekniska områden och älskar att hålla sig ajour med såväl teknisk som språklig utveckling. Vi hanterar alla format.

Vill du veta mer om oss och våra tjänster? Ring 08 702 05 03, mejla office@translator-scandinavia.se eller fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.


Läs mer om de branscher vi specialiserar oss på

 
Bank och finans

Översättning av årsredovisningar, kvartalsrapporter, fondbeskrivningar, prospekt m.m.

 
Konsumentprodukter

Översättning av webbtexter, reklam, produktbeskrivningar, kundtidningar, kataloger, enkäter m.m.

 
Medicin och medicinteknik

Översättning av forskningsrapporter, produktresuméer, bipacksedlar, manualer, utbildningsmaterial m.m.

 
IT/Teknik

Översättning av programvara, tekniska specifikationer, manualer, anbudsunderlag, utbildningsmaterial m.m.

 
EU och samhälle

Översättning av rapporter, beslutsunderlag, informationsskrifter, webbtexter, anbudsunderlag, m.m.

 
Energi och miljö

Översättning av rapporter, miljöanalyser, tekniska specifikationer, tidningsartiklar, webbtexter m.m.