EU och samhälle

Translator Scandinavia AB har gedigen erfarenhet av översättningar till svenska och engelska för EU:s institutioner och organ. Vi har idag kontrakt med Europeiska kommissionen och Översättningscentrum. Sedan vårt första kontrakt med Europeiska kommissionen 1995 har vi översatt mer än 25 miljoner ord inom ett brett spektrum av områden, bland annat teknik, transport, kemi, jordbruk, finans, ekonomi, miljö och energi.

Bland våra övriga kunder finns kommuner, landsting, institutioner och organisationer som behöver hjälp med att kommunicera med sina klienter och andra intressenter. Vi översätter allt från turistinformation till utvecklingsrapporter, årsredovisningar, broschyrer, webbtexter och anbudsunderlag. Translator Scandinavia har bland annat ramavtal med Stockholms läns landsting, Svenska Kyrkan, Regeringskansliet, Chalmers tekniska högskola, Region Halland och Riksbanken.

Vill du veta mer om oss och våra tjänster? Ring 08 702 05 03, mejla office@translator-scandinavia.se eller fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.


Läs mer om de branscher vi specialiserar oss på

 
Bank och finans

Översättning av årsredovisningar, kvartalsrapporter, fondbeskrivningar, prospekt m.m.

 
Konsumentprodukter

Översättning av webbtexter, reklam, produktbeskrivningar, kundtidningar, kataloger, enkäter m.m.

 
Medicin och medicinteknik

Översättning av forskningsrapporter, produktresuméer, bipacksedlar, manualer, utbildningsmaterial m.m.

 
IT/Teknik

Översättning av programvara, tekniska specifikationer, manualer, anbudsunderlag, utbildningsmaterial m.m.

 
EU och samhälle

Översättning av rapporter, beslutsunderlag, informationsskrifter, webbtexter, anbudsunderlag, m.m.

 
Energi och miljö

Översättning av rapporter, miljöanalyser, tekniska specifikationer, tidningsartiklar, webbtexter m.m.