Översättningsverktyg

Vi utnyttjar olika översättningsverktyg och översättningsdatabaser som SDL Trados Studio och Memsource som möjliggör automatisk sökning efter tidigare översatta meningar/segment som liknar den mening/segment som ska översättas, samt så kallade konkordanssökningar efter ord och begrepp i de översättningsminnen vi har byggt upp, vilket främjar terminologisk och stilistisk konsekvens i materialet.

Nya och bättre verktyg utvecklas hela tiden och Translator Scandinavia strävar efter att ha kunskap och tillgång till den senaste tekniken som kan komma våra kunder till godo.

Ring mig Offert