Om oss

Translator Scandinavia är en av de främsta översättningsbyråerna i Sverige. Sedan 1991 hjälper vi företag och institutioner att kommunicera effektivt på alla språk. Translator Scandinavia är certifierat enligt ISO 9001. Vårt företag genomsyras av ett kompromisslöst kvalitetstänkande i alla led och vi jobbar aktivt och kontinuerligt på att förbättra våra arbetsmetoder och rutiner, för att kunna erbjuda ännu bättre resultat inom de kostnads- och tidsramar som våra kunder efterfrågar.

Vår vision

Vår vision är att driva ett språkföretag där kunden och kvaliteten är i fokus. Att ständigt leta efter nya sätt att effektivisera våra tjänster. Att värna om jämställdhet och personlig utveckling samt integritet för kunder, anställda och leverantörer. Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsmiljö som gör det möjligt att förena arbete med familjeliv, trivsel och personlig utveckling.

Människorna

Våra medarbetare är vår största tillgång. Duktiga och kompetenta projektledare, översättare och granskare är det som gör att vi kan leverera den kvalitet som våra kunder efterfrågar. Vi arbetar ständigt med frågor kring nyrekrytering av översättare och granskare samt kvalitetskontroll av våra leveranser. 

Våra översättare har de specialiseringsområden och språkkombinationer som speglar våra kunders skilda behov. Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt översättare till rätt text. Det är kunskapen om varje översättares starka och svaga sidor som gör att vi kan planera projektinsatser och sätta ihop det mest lämpade teamet av översättare och granskare för varje översättningsuppdrag.

Vårt engagemang

För att ta del av vad som händer i branschen och vara med i utvecklingen är Translator Scandinavia en aktiv medlem i lokala och internationella organisationer som Institute of Translation & Interpreting (ITI), SpråkföretagenSveriges facköversättarförening (SFÖ), Globalization and Localization Association (GALA)Svenskt näringsliv,  och Stockholms handelskammare.

Ring mig Offert