Språkvask

Vi tar hånd om dine tekster, kvalitetssikrer og tilpasser dem til formål og målgruppe og sørger for at de fungerer i den sammenhengen de skal brukes. Språkvask kan inngå som en del av et oversettelsesoppdrag, men kan også utføres som en separat tjeneste.

Profesjonell språkvask

Språkvasken kan omfatte kontroll av språk og stil, grammatikk og staving, men også en kontroll av fakta og terminologi. Vi jobber med språkvask og redigering på de fleste språk. Vi tilbyr:

  • Profesjonelle og erfarne oversettere som kun oversetter til sitt eget morsmål og innen sine spesialområder.
  • Utprøvde arbeidsmetoder som sikrer kvalitet gjennom effektiv prosjekthåndtering.
  • Profesjonell kontroll av fakta og språk.

Korrekturlesing eller språkvask?

Når oversettelsen er ferdig, kontrolleses oversettelsen av en annen person med relevant kompetanse. I denne prosessen legges det stor vekt på at innholdet er riktig gjengitt, at terminologien er egnet og konsekvent, at eventuelle maler og referansemateriale er fulgt, at språket er riktig og idiomatisk, og at stilen er tilpasset dokumentets formål og målgruppe. Korrekturlesingen gjøres når teksten er satt i endelig format (med riktig layout). Da kontrolleres den en siste gang (f.eks. linjeskift, staving osv.) før trykking/publisering. .

Tilbud Ring meg!