Oversettelser som fungerer

Vi oversetter og lokaliserer hvert år millioner av ord innen forretningskommunikasjon og markedsmateriell samt teknisk og finansiell dokumentasjon for bedrifter og institusjoner med høye krav til kvalitet og service. 

Utprøvde arbeidsmetoder

Etter mer enn 20 år i bransjen har vi utviklet arbeidsmetoder som sikrer at vi oppfyller kundenes krav til kvalitet, og som enkelt kan tilpasses prosjektets og kundens spesifikke behov. Translator Scandinavia er sertifisert i henhold til ISO 9001. Vi har:

  • Profesjonelle og erfarne oversettere som kun oversetter til sitt eget morsmål og innen sine egne spesialområder
  • Utprøvde arbeidsmetoder som sikrer kvalitet gjennom effektiv prosjekthåndtering
  • Profesjonell kontroll av fakta og språk
  • Den nyest teknologien bidrar til konsekvent bruk av terminologi og effektiviserer oversettelsesprosessen

Kompetanse og kunnskap

Alle våre oversettere har ferdigheter og egenskaper som gjør dem spesielt egnet for et bestemt oppdrag.
Translator Scandinavias styrke ligger i at vi kan velge den oversetteren som er best egnet for hver tekst.
Kvaliteten på oversettelsen avhenger av at vi bruker den oversetteren som har størst kompetanse på det aktuelle området.
Vi har 22 års erfaring med vellykket språkarbeid med produkter og tjenester fra de nordiske landene til hele verden.
Vi har omfattende ekspertkunnskap internt, vi bruker noen av Skandinavias beste oversettere og skribenter og har den aller nyeste teknologien og vår egen avdeling for layout og grafisk design.

Tilbud Ring meg!