Våre tjenester

Vi oversetter, lokaliserer og korrekturleser/språkvasker tekster innen markedskommunikasjon, samfunnsinformasjon, juridisk og teknisk dokumentasjon, opplæringsmateriell osv. på en rekke forskjellige språk.

Personlig service

Vi er der når du trenger oss, f.eks. når du skal delta i anbudskonkurranser, utarbeider årsrapporter eller skal lansere nye produkter og tjenester.
Vi leverer tjenester innen oversettelse, lokalisering og korrekturlesing/språkvask av markedskommunikasjon, samfunnsinformasjon, juridisk og teknisk dokumentasjon, opplæringsmateriell osv. på en rekke forskjellige språk.

Ekspertkunnskap

Forskjellige typer tekster krever forskjellige typer kompetanse.
Vi samarbeider med noen av de beste oversetterne i bransjen og setter vår prestisje i å finne riktig oversetter til hver enkelt tekst.
Vi bygger også opp kompetanse på områder og språk som er relevante for de spesifikke behovene som våre kunder har.

Vi tilbyr:

Profesjonell kontroll av fakta og språk

Vår brede kompetanse og den vekten vi legger på å kontrollere både fakta og språk er det som har utmerket oss helt siden oppstarten.
Blant våre kunder finner vi institusjoner som EU-kommisjonen, Riksbanken, Stockholms läns landsting og Regeringskansliet samt ledende selskaper med svært høye krav til kvalitet og service.

Utprøvde arbeidsmetoder som sikrer kvalitet

Vår organisasjon bygger på at prosjektledelse og en stor del av kontrollen av tekstene skjer internt, mens selve oversettelsesarbeidet settes ut til eksterne oversettere.
Det gir oss fleksibilitet i valget av oversetter og innebærer at vi kan dekke vidt forskjellige områder samt tilpasse oss kundenes tidsrammer.

Profesjonell kontroll av fakta og språk

Vår brede kompetanse og den vekten vi legger på å kontrollere både fakta og språk er det som har utmerket oss helt siden oppstarten.
Blant våre kunder finner vi institusjoner som EU-kommisjonen, Riksbanken, Stockholms läns landsting og Regeringskansliet samt ledende selskaper med svært høye krav til kvalitet og service.

Bruk av avansert teknologi

Avansert teknologi kan ikke erstatte den kompetansen en dyktig oversetter har, men gir de aller beste forutsetninger for å håndtere prosjekter på en effektiv måte, forenkle arbeidet og også forbedre kvaliteten.
Vi sørger for å alltid ligge i forkant når det gjelder bruk og videreutvikling av alle typer databaserte hjelpemidler for oversettelse.

Tilbud Ring meg!