Oversettelsesverktøy

Vi bruker forskjellige oversettelsesverktøy og -databaser, f.eks. SDL Trados Studio og Memsource, som gjør det mulig å foreta automatiske søk etter tidligere oversatte setninger/segmenter som ligner setningen/segmentet som skal oversettes, samt såkalte Concordance-søk etter ord og begreper i oversettelsesminnene vi har bygd opp, noe som fremmer både terminologisk og stilistisk konsekvens.

Det utvikles nye og bedre verktøy hele tiden, og Translator Scandinavia arbeider kontinuerlig for å sikre kunnskap om og tilgang til den nyeste teknologien som kan komme våre kunder til gode.

Tilbud Ring meg!