Oversettere

Våre oversettere har de spesialiseringsområdene og de språkkombinasjonene som speiler våre kunders varierte behov. Vi legger stor vekt på å finne riktig oversetter til riktig tekst. Det er kunnskapen om hver oversetters sterke og svake sider som gjør at vi kan planlegge prosjekter og sette sammen det best egnede teamet av oversetter og korrekturleser/språkvasker for hvert enkelt oppdrag.

Krav til oversetterne

Vi stiller følgende minstekrav til alle oversetterne vi bruker:

  • Godkjent prøveoversettelse.
  • Gode stilistiske og språklig ferdigheter.
  • Avsluttet universitetsutdanning innen språk, egnet fagområde eller annen relevant utdanning. Spesialistkunnskap innen et område kan veie opp for eventuelle hull i den formelle språkutdanningen.

Profesjonelle oversettere

Mange av oversetterne vi bruker, er medlemmer av Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) eller en tilsvarende organisasjon i andre land og oppfyller dermed visse grunnleggende krav til både kvalitet og profesjonalitet. Når det gjelder oversettere til andre språk enn svensk, foretrekker vi å arbeide med oversettere som bor i sine hjemland (bortsett fra ved oversettelser som stiller spesielt høye krav til kunnskap om det svenske samfunnet og livet i Sverige).

 

Tilbud Ring meg!