Translator Scandinavia har vært sertifisert i henhold til ISO 9001 siden september 2018

Translator Scandinavia er et av de fremste oversettelsesbyråene i Sverige. Vi har siden 1993 hjulpet bedrifter og institusjoner med å kommunisere effektivt uansett språk. I september 2018 ble Translator Scandinavia kvalitetssertifisert i henhold til SS-EN ISO 9001:2015.

Fokus på kunden og kontinuerlig forbedring er fundamentet i kvalitetsarbeidet. I revisjonen utmerket Translator Scandinavia seg spesielt med sitt engasjement når det gjelder kvalitetsspørsmål og kundefokus.

Vårt kvalitetsledelsessystem oppfyller standardens krav når det gjelder oversettelse og språkrelaterte tjenester. Sertifiseringen er et ledd i arbeidet for å oppfylle kundenes og andre relevante aktørers krav til kontinuerlig forbedringsarbeid, og for dermed å kunne tilby enda bedre tjenester innenfor de kostnads- og tidsrammer som kundene etterspør.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Du får en bekreftelse på at vi jobber strukturert og kontinuerlig med å utvikle tjenestene våre med det som mål å øke kvaliteten og kundetilfredsheten.

Hva betyr dette for deg som samarbeidspartner?

Du samarbeider med en organisasjon som alltid har kvalitet og utvikling på dagsordenen, og som jobber langsiktig med å bli en bedre samarbeidspartner.

Hva betyr dette for oss som jobber i Translator Scandinavia?

Vi er en organisasjon som jobber med og investerer i kvalitet og utvikling internt, i relasjonen vi har med kundene, og i de produktene og tjenestene vi leverer.

Mer om ISO 9001

ISO 9001 er en internasjonal standard og en garanti for at et selskap arbeider systematisk med kvalitetsspørsmål. De sertifiserte selskapene revideres årlig av en uavhengig tredjepart.

Les mer på SIS’ nettsted.

 

Tilbud Ring meg!