Slik klargjør du en InDesign-fil for oversettelse

Format

Vi importerer InDesign-dokumenter i .idml-format til ett av våre oversettelsesverktøyer. InDesign-dokumentet skal bare inneholde den teksten som skal oversettes, da unngår man at tekst som ikke trenger å bli oversatt, kommer med.

Ta med / utelate tekst i arbeidsprosessen

De aller fleste oversettelsesverktøyene har innstillinger som gjør at man kan velge hva som skal tas med for oversettelse, og hva som ikke skal det. Tekst vi kan velge å ta med / utelate, er f.eks. tekst på malsider eller tekst i skjulte lag. Det betyr at hvis du har tekst som du ikke vil skal oversettes (eller tas med i ordtellingen), kan du plassere den på et eget lag og skjule den – og så gi oss beskjed om dette, da sørger vi for at den ikke kommer med i arbeidsflyten. Vi har dessverre ikke mulighet til å utelate tekst som ligger på arbeidsflaten («pasteboard») – den vil bli tatt med, og derfor bør slik tekst fjernes før originalen sendes til oss. Hvis det er viktig at dokumentet inneholder teksten, legger du den på et eget lag som skjules (se over).

Tekst i lenket grafikk

I en oversettelsesprosess med en original i InDesign-format kan det være lurt å prøve å unngå tekst direkte i grafikk (f.eks. .eps, .ai osv.). Disse tekstene kommer da ikke med automatisk i arbeidsflyten vår, men må behandles separat. Hvis du likevel må ha tekst i dette formatet, må vi få tilgang til de lenkede filene med teksten i redigerbart format for å kunne legge inn oversettelsen der, alternativt kan vi levere disse tekstene separat i tekstformat hvis du vil ta hånd om dette selv.

Plass og justeringer

Det er forskjell på språk når det gjelder hvor mye de «bygger» i lengden, og da hjelper det ikke hvor mye oversetteren enn prøver å holde teksten kort. Russisk er et eksempel på et språk som «bygger» mye, mens asiatiske språk kan ta samme eller mindre plass som den opprinnelige teksten. Derfor bør du allerede i layouten tenke på at den oversatte versjonen kan ta ca. 10–25 % mer plass. Bestem deg på forhånd hvordan du vil håndtere dette – kan tegnstørrelsen, linjeavstanden, avstanden mellom avsnittene eller størrelsen på illustrasjonene osv. reduseres? Det kan være lurt å ha dette i bakhodet når du jobber med layouten for et dokument du vet skal oversettes.

Ting å tenke på når man jobber med layouten:

* Fjern all tekst eller alle bilder utenfor satsflaten som ikke skal oversettes. (All tekst kommer nemlig frem/oversettes i de oversettelsesverktøyene vi bruker.)

* Aksepter alle endringer og deaktiver deretter endringsfunksjonen.

* Eksporter filen(e) som «.idml» og send dem til oss sammen med den opprinnelige PDF-versjonen.

Tilbud Ring meg!