Retningslinjer for behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger i henhold til den nye personvernforordningen (GDPR). Det innebærer følgende:

  • Vi bruker informasjonen bare for det formålet vi har angitt (formålsbegrensning).
  • Vi samler ikke inn og lagrer ikke informasjon som ikke er nødvendig for det angitte formålet (dataminimering).
  • Vi kommuniserer tydelig hvordan personopplysninger samles inn, lagres og brukes og sørger for at berørte personers rettigheter respekteres (åpenhet).
  • Vi sørger for at behandlingen av personopplysninger er sporbar, og at vi eller våre databehandlere er ansvarlige for behandlingen (ansvarsplikt).
  • Vi sørger for at personopplysninger er tilgjengelige på den måten vi har angitt (tilgjengelighet).
  • Vi sørger for at personopplysninger ikke slettes eller endres som følge av uaktsomhet eller med forsett (integritet).
  • Vi sørger for at personopplysninger håndteres konfidensielt (konfidensialitet).

Du kan lese mer i vår personvernpolicy.

Har du spørsmål eller ønsker du å diskutere hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på office@translator-scandinavia.se

Cecilia Enbäck, adm. dir.

Tilbud Ring meg!