Pris og leveringstid

Prisen for hvert oversettelsesoppdrag regnes ut på grunnlag av antall ord i teksten, vanskelighetsgrad, språkkombinasjon og til en viss grad basert på formatet vi håndterer teksten i. 

Leveringstiden avhenger av volumet og de aktuelle oversetternes kapasitet på bestillingstidspunktet, og bekreftes ved bestillingen. En normal «dagsproduksjon» for en oversetter er som regel på rundt 2000 ord, i tillegg kommer det en viss tid til kvalitetssikring.

Send teksten som skal oversettes, til oss, så kommer vi med et tilbud innen en time!

Tilbud Ring meg!