Oversette årsrapporter og lykkes med det

Årsrapporten er kanskje et selskaps viktigste markedsføringsinstrument, og det stilles derfor høye krav til kvalitet både når det gjelder stil og terminologi. Det som skiller oversettelse av årsrapporter fra andre typer oppdrag, er at man på forhånd sjelden vet hvor omfattende materialet vil bli, at tidsplanen alltid er knapp, at det ofte er mange ønsker involvert, og at planen kan endres i siste liten.

Translator Scandinavia oversetter 18–20 selskapers årsrapporter hvert år, de fleste til engelsk. Eva Taxén, prosjektansvarlig, forteller:

– Jeg synes det er spennende å være prosjektleder for oversettelse av årsrapporter, det er så uforutsigbart. Det ligger en slags spenning i det at man ikke helt vet hvordan tingene må løses. Det er en utfordring å finne riktig oversetter til en årsrapport – tekstene er alltid finansielle, men handler også om den svært spesifikke virksomheten til det aktuelle selskapet.

Gangen i arbeidet kan variere, men som regel har vi møter med kunden på et tidlig stadium for å danne oss et bilde av kundens virksomhet og diskutere opplegg, forventninger og tanker rundt språk og terminologi. Deretter går vi gjennom tidsskjemaet, booker ressurser og sørger for å finne frem og klargjøre det referansematerialet som trengs. Forarbeidet er egentlig det viktigste – når vi mottar filene, er vi som regel klare til å sette i gang.

– Hva er det viktigste for å lykkes med oversettelse av årsrapporter?

– En engasjert kunde, tydelig kommunikasjon mellom alle parter, et godt og innarbeidet team av dyktige oversettere og korrekturlesere (ev. språkvaskere) – og en dedikert prosjektleder som tar hånd om planlegging og samspill.

Kontakt oss hvis du har behov for å få oversatt årsrapporter.

Tilbud Ring meg!