Nye kontrakter med EU-kommisjonen

Translator Scandinavia har inngått ny kontrakt med EU-kommisjonen og Oversettelsessenteret for Den europeiske unions organer. Det dreier seg om en rammeavtale om oversettelse fra engelsk og fransk til svensk av teknisk spesialiserte tekster innen jordbruk, fiske, miljø og vitenskap samt transport, energi, telekommunikasjon og IT.

Translator Scandinavia har omfattende erfaring med oversettelse til svensk for EUs institusjoner og organer. Vi har i dag kontrakt med EU-kommisjonen og Oversettelsessenteret for Den europeiske unions organer.
Siden vi inngikk den første kontrakten med EU-kommisjonen i 1995 har vi oversatt ca. 40 millioner ord innen et bred spekter av områder. Oppdragene har omfattet alt fra mer generelle tekster som den såkalte allmenne rapporten, som beskriver EUs samlede virksomhet i løpet av et år, til svært spesialiserte tekster som TSD-er, dvs. tekniske spesifikasjoner for driftskompatibilitet på jernbaneområdet.

Tilbud Ring meg!