Nordic Translation Industry Forum 2017

Translator Scandinavia deltok på den sjuende utgaven av Nordic Translation Industry Forum som ble arrangert i Helsingfors 22.–24. november, og der representanter for språkbransjen både fra leverandør- og kjøpersiden fra hele Europa møttes. Programmet ga oss innblikk fra de ledende og mest innovative aktørene i vår bransje, og vi kom hjem med ny innsikt. Noen av høydepunktene på konferansen var:

1. Kundene dine vet sjelden hva du gjør, hjelp dem med å ta de riktige beslutningene.
Salvo Giammarresi fra PayPal viste hvordan globalisering håndteres på kjøpersiden. Han beskrev de forskjellige scenarioene som bedrifter kan ha for globalisering, der ledelse og medarbeidere mye oftere enn man tror ikke aner hva det innebærer å lokalisere et produkt for et annet marked, eller hvordan vi i oversettelsesbransjen arbeider. Dette er noe man har hatt mistanke om lenge, men det er alltid greit å få det bekreftet.

2. Utviklingen og den store mengden løsninger innen programvare for tolking er fantastisk, og det finnes en løsning for de fleste behov. Nå kan du reise rundt i verden med din personlige tolk i lommen!
NTIF hadde i år fokus på tolking, og en rekke bedrifter med programvare for tolking (TulkaInterprefyInteractioTikktalkYoupret og Kudo) fikk mulighet til å presentere sine løsninger. Tolkebransjen er i ferd med å gjennomgå grunnleggende endringer. Utviklingen av bredbåndkapasiteten har gjort flerspråklig strømming til virkelighet og hjelper mennesker med å kommunisere enklere enn noen gang før.

3. Lokalisering er ikke noe som kan «fikses» i ettertid!
Tarja Karjalainen fra Polar Oy fortalte om hvordan programvareselskaper bør forberede seg på lokalisering, fordelene med dedikerte lokaliseringsgrupper og hvilke samarbeid som bør inngå i prosessene. Must for å lykkes:
• Invester i teknologi
• Ta hånd om og plei terminologien, oversettelsesminnene og prosessene
• Kommuniser med din oversettelsespartner
• Automatiser så mye som mulig

4. Operative innovasjoner er ikke nok – vi må finne opp kundeopplevelsen på nytt!
I en verden som domineres av de fem store (Apple, Google, Amazon, Facebook og Microsoft), trenger kundene proaktive partnere og ikke passive leverandører! Takk for påminnelsen, Robert Etches!

Fremtiden er her og nå. Hvis du vil vite mer om vår bransje eller om hvordan vi jobber, kan du ringe eller sende oss en e-post. Vi snakkes!

 

 

 

Tilbud Ring meg!