Aldri bestilt oversettelsestjenester før? Ingen fare, her forklarer vi hvordan du gjør det.

Prisen for hvert oversettelsesoppdrag regnes ut på grunnlag av antall ord i teksten, vanskelighetsgrad, språkkombinasjon og til en viss grad basert på formatet vi håndterer teksten i. For å kunne gi deg et tilbud må du derfor sende teksten til oss.

Slik er prosessen:

  1. Kunden sender materialet som skal oversettes, via e-post eller lenke. I bestillingen angis det hvilken språkkombinasjon oppdraget gjelder, tidsrammer og eventuelle spesifikke instrukser om terminologi, stil, bruksområde, målgruppe for teksten osv.
  2. Vi analyserer materialet og sender et pristilbud med en foreslått leveringstid til kunden.
    Kunden bekrefter prisen og leveringstiden.
  3. Prosjektlederen samler relevant referansemateriale, instrukser og det aktuelle oversettelsesminnet og setter i gang oversettelsen.
  4. Oversettelsesarbeidet startes. Mens arbeidet pågår, har oversetteren og prosjektlederen løpende kontakt for å diskutere eventuelle tolkingsproblemer i teksten, riktig valg av terminologi, hvordan referansematerialet skal oppfattes, osv.
  5. Hvis det inngår i den avtalte tjenesten, språkvaskes oversettelsen av en annen oversetter med relevant kompetanse. (Språkvask = kontrollere en oversettelse med tanke på om den er egnet for det avtalte formålet, sammenligne kildetekst og måltekst samt anbefale endringer/rettelser ved behov.)
  6. Prosjektlederen foretar en siste kontroll av materialet.
  7. Oversettelsen leveres til kunden.
  8. Eventuelle tilbakemeldinger fra kunden legges inn i teksten, oversettelsesminnene oppdateres og en endelig versjon av oversettelsen leveres til kunden.

Vi kan oversette de fleste formatene (InDesign, Office-pakken, .xml m.m.) og hjelper også til med relaterte tjenester. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.

Tilbud Ring meg!