Autoriserte oversettelser

Dokumenter som vanligvis bør utføres av en statsautorisert translatør og dermed autoriseres, er attester, vitnemål og lignende, eller dokumenter som må ha gyldighet i en juridisk sammenheng, f.eks. i en rettssak, eller når oversettelsen skal ha status som originaldokument, f.eks. en årsrapport som skal sendes inn til en nasjonal eller utenlandsk myndighet.

Statsautorisert translatør er en personlig og beskyttet tittel, og translatøren stempler sine oversettelser med sitt eget stempel. I Norge har en statsautorisert translatør gjennomgått en krevende eksamen ved NHH (Norges Handelshøyskole) som består av en hjemmeeksamen og en «skoleeksamen». Man kan gå opp i kombinasjonen norsk til fremmedspråket eller fremmedspråket til norsk, eventuelt begge. Man kan f.eks. altså ikke bli autorisert mellom engelsk og fransk i Norge. Sverige har en noenlunde tilsvarende ordning, bortsett fra at translatøren der må gjennomgå en ny test hvert femte år for å kunne beholde tittelen.

 

Tilbud Ring meg!