Våre kunder

Blant kundene våre er det både store og små bedrifter innen mange forskjellige bransjer samt en rekke myndigheter og offentlige organer, bl.a. Regeringskansliet, EU-kommisjonen, Chalmers tekniska högskola, Region Halland, Stockholms läns landsting og Riksbanken (alle med rammeavtale).

Vi har kunder innen et bredt spekter av virksomheter. Det gjenspeiles i tekstene vi oversetter – som kan være alt fra avansert teknisk dokumentasjon til børsprospekter, leketøyskataloger eller kursmateriale. Du har ganske sikkert vært i kontakt med mange av våre oversettelser både privat og i jobbsammenheng.

Tilbud Ring meg!