Økonomi og finans

Vi har omfattende erfaring med oversettelse av rapporter, årsrapporter, prospekter og annen finansiell informasjon, og vi har utviklet effektive arbeidsmetoder for å kunne oppfylle kundenes forventninger til kvalitet, kostnadseffektivitet, konfidensialitet og leveringssikkerhet.

Erfaring og service

Gjennom oss får kundene tilgang til et erfarent, profesjonelt og spesialisert team som leverer et førsteklasses produkt selv om tidsrammene ofte er svært knappe. Vi tilbyr:

  • Erfarne og kompetente lingvister
  • Profesjonell prosjektledelse og service
  • Håndtering av alle filformater

 

Maskinöversättning

Kunder med høye krav

Våre kunder er bl.a. banker, børsnoterte selskaper, finansinstitusjoner og fondsforetak som driver virksomhet på både lokalt og globalt plan.
Vi har også rammeavtaler med myndigheter og offentlige organer, bl.a. Regeringskansliet, Chalmers tekniska högskola, Region Halland, Stockholms läns landsting og Riksbanken.

Tilbud Ring meg!