Medisin og medisinskteknisk utstyr

Vårt nettverk av kompetente og pålitelige medisinske oversettere og korrekturlesere/språkvaskere er en stor ressurs for våre erfarne prosjektledere – det sikrer at den oversatte dokumentasjonen blir korrekt og tilpasset riktig målgruppe og i noen tilfeller lokalt regelverk.

Erfaring og kunnskap

Translator Scandinavia har lang erfaring med oversettelse av tekster innen medisin, medisinskteknisk utstyr, bioteknologi og relaterte områder for offentlige myndigheter og organer og for ledende legemiddelfirmaer og produsenter av medisinskteknisk utstyr i Norden.

Kvalitetsoversettelser

språket spelar rollVi oversetter forskningsrapporter, publikasjoner innen medisin og folkehelse, produktbeskrivelser, instruksjoner, håndbøker og opplæringsmateriale, protokoller og pasientinformasjon samt markedsmateriale som nettekster og brosjyrer. Vi leverer flere millioner oversatte ord hvert år på dette området.

 

Tilbud Ring meg!