Forretningskommunikasjon

Oversettelse av årsrapporter, bærekraftrapporter, økonomiske rapporter, anbudsgrunnlag, prospekter, pressemeldinger, nettekster, kundeaviser og personalaviser for ledende selskaper innen bl.a. energi og miljø, grunnindustrien, bank og finans, helsevesenet, framstillingsindustrien, transport og logistikk, IT og skogs- og papirindustrien.

Effektive arbeidsmetoder

Vi har utviklet effektive arbeidsmetoder for å kunne oppfylle kundenes forventninger til kvalitet, kostnadseffektivitet, konfidensialitet og leveringssikkerhet. Våre kunder er bl.a. banker, børsnoterte selskaper, finansinstitusjoner og fondsforetak som driver virksomhet på både lokalt og globalt plan.
Gjennom oss får kundene tilgang til erfarne, profesjonelle og spesialiserte team som leverer førsteklasses produkter selv om tidsrammene er knappe.

Maskinöversättning

Totalløsninger for bedrifter

  • Profesjonelle og erfarne oversettere som kun oversetter til sitt eget morsmål og innen sine spesialområder.
  • Utprøvde arbeidsmetoder som sikrer kvalitet gjennom effektiv prosjekthåndtering.
  • Profesjonell kontroll av fakta og språk.
  • Vi bruker avansert teknologi som effektiviserer oversettelsesprosessen og bidrar til konsekvent bruk av terminologi.
Tilbud Ring meg!