EU og samfunn

Siden vår første kontrakt med EU-kommisjonen i 1995 har vi oversatt mer enn 40 millioner ord innen et bredt spekter av områder, bl.a. teknologi, transport, kjemi, jordbruk, finans, økonomi, miljø og energi. 

EU-oversetter siden 1995

Translator Scandinavia har omfattende erfaring med oversettelse til svensk og engelsk for EUs institusjoner og organer. Vi har i dag kontrakt med EU-kommisjonen og Oversettelsessenteret for Den europeiske unions organer.
Den kunnskapen og erfaringen innen kvalitetsledelse og terminologihåndtering som vi bygde opp i de første årene av samarbeidet med EU-kommisjonen og Europaparlamentet, har siden blitt utviklet og har kommet en rekke andre kunder til gode.
Regelmessige tilbakemeldinger fra kundene og samarbeid med kompetente oversettere, korrekturlesere og språkvaskere har gjort at vi har kunnet holde et svært høyt nivå og forbedre kvaliteten kontinuerlig på de tekstene vi leverer.

Oversettelse for myndighetene

Blant våre kunder finner vi kommuner, fylkeskommuner, institusjoner og organisasjoner som trenger hjelp med å kommunisere med sine klienter, brukere og andre relevante aktører. Vi oversetter alt fra turistinformasjon til utviklingsrapporter, årsrapporter, brosjyrer, nettekster og anbudsgrunnlag.
Translator Scandinavia har bl.a. rammeavtaler med Stockholms läns landsting, Svenska kyrkan, Regeringskansliet, Chalmers tekniska högskola, Region Halland og Riksbanken.

 

Tilbud Ring meg!