Våra kunder

Bland våra kunder finns såväl stora som små företag inom en rad olika branscher, samt ett flertal myndigheter och offentliga organ som Regeringskansliet, Europeiska kommissionen, Chalmers tekniska högskola, Region Halland, Region Stockholm och Riksbanken (alla med ramavtal).

Våra kunder finns inom ett brett spektrum av verksamheter. Det avspeglas i de texter vi översätter, som kan vara allt från avancerad teknisk dokumentation till börsprospekt, leksakskataloger eller kursmaterial. Du har säkert kommit i kontakt med många av våra översättningar både privat och i arbetet.

Ring mig Offert