Vill du jobba för oss?

Duktiga och kompetenta översättare, granskare och övriga medarbetare är vår största tillgång och det som gör att vi kan leverera den kvalitet som våra kunder efterfrågar. Våra översättare har olika specialområden som speglar våra kunders olika behov.

Vi letar alltid efter skickliga, pålitliga och erfarna översättare och erbjuder spännande uppdrag och bra samarbete. Mejla oss på careers@translator-scandinavia.se om du är intresserad av att jobba för oss.

action=’https://translator-scandinavia.eu/pagesUTF8/templatenewresource.html’
name=’nextsite_success’ value=’https://www.translator-scandinavia.se/om-oss/’
name=’nextsite_error’ value=’https://www.translator-scandinavia.se/fragor-och-svar/’

Ring mig Offert