Medicinska översättningar

Vårt nätverk av kunniga och pålitliga medicinska översättare och granskare är en stor tillgång för våra erfarna projektledare för att den översatta dokumentationen ska bli korrekt och anpassad till rätt målgrupp och i vissa fall till lokala regelverk.

Translator Scandinavia har lång erfarenhet av att översätta texter inom medicin, medicinteknik, bioteknik och relaterade områden, för offentliga myndigheter och organ liksom för ledande läkemedels- och medicinteknikföretag i Norden.

Vi översätter forskningsrapporter, publikationer inom medicin och folkhälsa, produktbeskrivningar, instruktioner, manualer och utbildningsmaterial, protokoll och patientinformation samt marknadsmaterial som webbtexter och broschyrer. Vi levererar flera miljoner översatta ord varje år inom området. 

 

 

Ring mig Offert