EU och samhälle

Sedan vårt första kontrakt med Europeiska kommissionen 1995 har vi översatt mer än 40 miljoner ord inom ett brett spektrum av områden, bland annat teknik, transport, kemi, jordbruk, finans, ekonomi, miljö och energi. 

EU-översättare sedan 1995

Translator Scandinavia har gedigen erfarenhet av översättningar till svenska och engelska för EU:s institutioner och organ. Vi har idag kontrakt med Europeiska kommissionen och Översättningscentrum. Den kunskap och erfarenhet kring kvalitetsledning och terminologihantering som företaget byggde upp under de inledande åren av samarbetet med Europeiska kommissionen och Europaparlamentet har sedan dess utvecklats och även kommit många andra kunder till godo.

Genom regelbunden feedback från kund och samarbete med kompetenta översättare och granskare har vi kunnat hålla en mycket hög nivå och ständigt förbättrat kvaliteten på våra texter.

Översättningar för myndigheter 

Bland våra övriga kunder finns kommuner, landsting, institutioner och organisationer som behöver hjälp med att kommunicera med sina klienter och andra intressenter. Vi översätter allt från turistinformation till utvecklingsrapporter, årsredovisningar, broschyrer, webbtexter och anbudsunderlag.

Translator Scandinavia har bland annat ramavtal med Stockholms läns landsting, Svenska kyrkan, Regeringskansliet, Chalmers tekniska högskola, Region Halland och Riksbanken.

 

Ring mig Offert