Finansiella översättningar

Vi har stor erfarenhet av översättning av rapporter, årsredovisningar, prospekt och annan finansiell information och har utvecklat effektiva arbetsmetoder för att kunna motsvara våra kunders förväntningar i fråga om kvalitet, kostnadseffektivitet, sekretess och leveranssäkerhet.

Genom oss får våra kunder tillgång till ett inarbetat, professionellt och specialiserat team som levererar en förstklassig produkt även om tidsramarna ofta är mycket snäva. Vi erbjuder:

Erfarna och kompetenta lingvister
Professionell projektledning och service
Hantering av alla filformat

Bland våra kunder finns banker, börsnoterade företag, finansinstitut och fondföretag med verksamhet på både lokal och global nivå. Vi har även ramavtal med myndigheter och offentliga organ som Regeringskansliet, Chalmers tekniska högskola, Region Halland, Stockholms läns landsting och Riksbanken.

Offert Ring mig