Affärskommunikation

Översättning av årsredovisningar, hållbarhetsrapporter, ekonomiska rapporter, anbudsunderlag, prospekt, pressreleaser, webbtexter, kundtidningar och personaltidningar för ledande svenska företag inom bland annat energi och miljö, basindustri, bank och finans, hälso- och sjukvård, tillverkningsindustri, transport och logistik, IT samt skogs- och pappersindustri.

Effektiva arbetsmetoder

Vi har utvecklat effektiva arbetsmetoder för att kunna motsvara våra kunders förväntningar i fråga om kvalitet, kostnadseffektivitet, sekretess och leveranssäkerhet. Bland våra kunder finns banker, börsnoterade företag, finansinstitut och fondföretag med verksamhet på både lokal och global nivå.
Genom oss får våra kunder tillgång till inarbetade, professionella och specialiserade team som levererar en förstklassig produkt även inom snäva tidsramar.

Maskinöversättning

Helhetslösning för företag

  • Professionella och erfarna översättare som översätter enbart till sitt modersmål och inom sina specialområden.
  • Beprövade arbetsmetoder som säkerställer kvaliteten genom effektiv projekthantering.
  • Professionell fakta- och språkgranskning.
  • Nyttjande av avancerad teknik som bidrar till terminologisk konsekvens och effektiviserar översättningsprocessen.
Ring mig Offert