Uusia sopimuksia Euroopan komission kanssa

Translator Scandinavia on allekirjoittanut uusia sopimuksia Euroopan komission ja Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen kanssa. Nämä puitesopimukset koskevat englannista ja ranskasta ruotsiksi käännettäviä teknisten erikoisalojen tekstejä, joiden aiheina ovat maatalous, kalastus, ympäristö ja tiede sekä liikenne, energia, tietoliikenne ja tietotekniikka.

Translator Scandinavialla on vahva kokemus EU:n toimielinten ruotsinkielisistä käännöksistä. Meillä on tällä hetkellä sopimukset Euroopan komission ja Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen kanssa.
Teimme ensimmäisen sopimuksemme Euroopan komission kanssa vuonna 1995, ja sen jälkeen olemme kääntäneet unionille noin 40 miljoonaa sanaa monilta erikoisaloilta. Käännökset ovat ulottuneet yleisistä teksteistä, kuten Euroopan unionin toimintaa kuvaavista vuotuisista yleiskertomuksista, vahvasti alakohtaisiin teksteihin, kuten rautatiealan yhteentoimivuutta koskeviin teknisiin eritelmiin.

Tarjous Soittakaa minulle!