Henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjänä Translator Scandinavia

Translator Scandinavia huolehtii yksityisyydestäsi ja pyrkii aina erittäin korkeatasoiseen tietosuojaan (emme esimerkiksi koskaan myisi henkilötietojasi toiselle yritykselle).

Tässä tietosuojakäytännössä selitetään, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi. Siinä kuvataan myös oikeutesi ja se, miten saat ne käyttöösi. On tärkeää, että luet ja ymmärrät tietosuojakäytännön ja luotat siihen, miten me käsittelemme henkilötietojasi. Jos sinulla on kysyttävää, voit aina ottaa yhteyttä meihin.

Näitä tietoja voidaan päivittää. Uusin versio julkaistaan aina verkkosivuillamme. Mikäli teemme olennaisia muutoksia henkilötietojesi käsittelyyn, ilmoitamme siitä sähköpostilla. Viimeisin päivitys 24.3.2022.

Mitä ovat henkilötiedot ja mikä on henkilötietojen käsittelyä?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka suoraan tai välillisesti liittyvät elossa olevaan luonnolliseen henkilöön. Esimerkiksi tietokoneella käsiteltävät kuvat ja äänitteet voivat olla henkilötietoja, vaikka nimiä ei mainittaisi. Henkilötietoja ovat salatut tiedot ja erilaiset sähköiset identiteetit (esim. IP-osoite), jos ne ovat yhdistettävissä luonnollisiin henkilöihin. Henkilötietojen käsittelyä on kaikki se, mitä henkilötiedoilla tehdään. Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimet ovat henkilötietojen käsittelyä riippumatta siitä, onko se automatisoitua vai ei. Esimerkkejä tavanomaisesta käsittelystä ovat tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsenteleminen, säilyttäminen, muokkaaminen, siirtäminen ja poistaminen.

Kuka vastaa kerätyistä henkilötiedoista?

Translator Scandinavia AB, organisaationumero 556412–6869, osoite Box 4209, 102 65 Stockholm, Ruotsi, toimii rekisterinpitäjänä ja on vastuussa yrityksen henkilötietojen käsittelystä.

Mitä yhteystietoja keräämme asiakkaasta ja miksi?

Meille lähetetyn tarjouspyynnön yhteydessä

Tietyt henkilötiedot tallennetaan tarjouksen käsittelyä varten tilauksenhallinta- ja sähköpostijärjestelmään ja tiedostopalvelimelle. Tallennettavia henkilötietoja ovat

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)
 • yrityksen tiedot (nimi ja Y-tunnus).

Oikeusperuste on sopimuksen täyttäminen. Yhteystietojen kerääminen on tarpeen, jotta voimme täyttää velvoitteemme.

Tietoja säilytetään sopimuksen voimassaolon ajan ja seitsemän vuotta sen jälkeen, jotta mahdolliset reklamaatiot ja oikeudelliset vaatimukset voidaan käsitellä. Mikäli sopimusta tai tilausta ei tehdä, tiedot poistetaan järjestelmistä jo kahden vuoden kuluttua.

HUOM. Translator Scandinavia ei työskentele yksityishenkilöille. Jos lähetät pyynnön yksityishenkilönä, henkilötietojasi ei tallenneta ja pyyntösi sekä kaikki käännettäväksi lähetetty aineisto poistetaan järjestelmistä.

Yhteistyökumppaninamme

Jotta voimme hoitaa tarjoukset, tilaukset ja maksut sovitusti, tietyt henkilötiedot tallennetaan tilauksenhallinta-, sähköposti- ja taloushallintojärjestelmään ja tiedostopalvelimelle. Tallennettavia henkilötietoja ovat

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)
 • yrityksen tiedot (nimi ja Y-tunnus).
 • laskutustiedot (maksuhistoria ja -tiedot).

Oikeusperuste on sopimuksen täyttäminen. Yhteystietojen kerääminen on tarpeen, jotta voimme täyttää velvoitteemme.

Tietoja säilytetään sopimuksen voimassaolon ajan ja seitsemän vuotta sen jälkeen, jotta mahdolliset reklamaatiot ja oikeudelliset vaatimukset voidaan käsitellä.

Mitä yhteystietoja keräämme potentiaalisesta asiakkaasta ja miksi?

Uusien asiakkaiden löytämiseksi tietyt henkilötiedot tallennetaan tilauksenhallinta- ja sähköpostijärjestelmään. Tallennettavia henkilötietoja ovat

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)
 • yrityksen tiedot (nimi ja Y-tunnus).

Oikeusperuste on oikeutettu etu.

Käsittelyä ovat rekisteröinti tilaustenhallintajärjestelmään ja muistiinpanojen tekeminen mahdollisista esittelytapaamisista ja/tai puhelinkeskusteluista.

Mikäli sopimusta tai tilausta ei tehdä, tiedot poistetaan järjestelmistä jo kahden vuoden kuluttua.

Mitä yhteystietoja keräämme kielipalvelujen tarjoajista ja miksi?

Yhteistyökumppaninamme

Jotta voimme ottaa yhteyttä tilauksen yhteydessä ja käsitellä maksuja sovitulla tavalla, tietyt henkilötiedot tallennetaan tilauksenhallintajärjestelmään. Tallennettavia henkilötietoja ovat

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)
 • henkilötunnus, jos se yksilöi yrityksen
 • yrityksen tiedot (nimi ja Y-tunnus)
 • laskutustiedot
 • ansioluettelo, saatekirje, tutkinto- ja työtodistukset
 • osaaminen
 • osaamisesta tekemämme arvioinnit.

Tiedot tallennetaan myös muihin IT-järjestelmiin, kuten tiedostopalvelimelle ja sähköposti-, sopimustenhallinta- ja taloushallintojärjestelmään.

Käsittelyn oikeusperusteena on sopimusten täyttäminen asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa.

Sähköpostiviestit ja muut projektikohtaiset asiakirjat poistetaan viimeistään seitsemän vuoden kuluttua kunkin projektin lopullisesta toimituksesta.

Sinua ja osaamistasi koskevat tiedot säilytetään toistaiseksi.

Jos olet mukana yhteisessä tarjouksessamme, ansioluettelosi tiedot, kuten etu- ja sukunimi, todistukset ja tutkintotodistukset, voidaan toimittaa asiakkaillemme.

Käsittelyn oikeusperusteena on sopimusten täyttäminen.

Jos osallistut pörssiin liittyvien asiakirjojen käännösprojekteihin, me, asiakkaamme ja viranomaiset tallennamme seuraavat henkilötiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • henkilötunnus tai vastaava.

Sisäpiiriluetteloon merkitään kaikki henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät liikkeeseenlaskijalle työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon.

Tiedot tallennetaan tiedostopalvelimellemme, Outlookiin ja asiakkaidemme järjestelmiin, ja ne poistetaan, kun sinulla ei enää ole pääsyä sisäpiiritietoon.

Käsittelyn oikeusperusteena on lainmukainen velvoite.

Mitä henkilötietoja keräämme työnhakijasta ja miksi?

Uusien työntekijöiden tai yhteistyökumppaneiden löytämiseksi tietyt henkilötiedot tallennetaan sähköpostijärjestelmään ja tiedostopalvelimelle. Tallennettavia henkilötietoja ovat

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)
 • henkilötunnus, jos se yksilöi yrityksesi tai käy ilmi asiakirjoistasi
 • ansioluettelo, saatekirje, tutkinto- ja työtodistukset.

Tietoja säilytetään haun ajan. Useimmat karsitaan rekrytoinnin päätyttyä. Tulevien rekrytointien kannalta kiinnostavilta vaikuttavia hakemuksia säilytetään enintään kaksi vuotta.

Mitä yhteystietoja keräämme muiden palvelujen tarjoajista ja miksi?

Jotta voimme ottaa yhteyttä ja tehdä yhteistyötä sovitulla tavalla, tietyt henkilötiedot tallennetaan tilauksenhallinta-, sähköposti- ja taloushallintojärjestelmään. Tallennettavia henkilötietoja ovat

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)
 • henkilötunnus, jos se yksilöi yrityksen
 • toimittajan arviointi

Käsittelyn oikeusperusteena on sopimusten täyttäminen toimittajien kanssa.

Tietoja säilytetään siihen asti, kunnes kauppa on toteutunut (mukaan lukien toimitus ja maksu), ja vielä seitsemän vuotta sen jälkeen.

Henkilötiedot käännettävässä aineistossa

Käännettävässä tekstissä esiintyvät henkilötiedot

Esimerkkejä ovat hallituksen jäsenten etu- ja sukunimet vuosikertomuksessa ja potilasasiakirjat. Käännettävässä aineistossa voi tietämättämme esiintyä henkilötietoja. Näiden mahdollisten henkilötietojen käsittely voi olla haastavaa monista eri syistä:

 • Käännettävän aineiston sisältämien henkilötietojen tunnistaminen ennen käännettäväksi lähettämistä tai käännöksen aloittamista voi olla mahdotonta esimerkiksi toimeksiannon laajuuden tai tiedostomuodon tai sen takia, että projektipäällikkö ei ymmärrä lähtökieltä.
 • Tilaaja ei aina ole tietoinen käännettävän aineiston tietosuojaan ja henkilötietoihin liittyvistä vaikutuksista.
 • Käännettävä sisältö siirretään käännettäväksi eri maiden sisällä.

Säilyttäminen

Projektikohtaisia asiakirjoja ja käännettäviä tekstejä säilytetään seitsemän vuotta lopullisen toimituksen jälkeen. Käännösmuistiin tallennetut tekstit säilytetään toistaiseksi, ellei muuta ole sovittu.

Jos huomaamme tekstien sisältävän arkaluonteisia henkilötietoja, ilmoitamme siitä asiakkaalle ja mahdollisuuksien mukaan anonymisoimme asiakirjat ennen toimeksiannon aloittamista. Jos anonymisointi ei onnistu, tiedostot poistetaan eri IT-järjestelmistä lopullisen toimituksen jälkeen.

Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Itse luovuttamiesi tietojen lisäksi voimme kerätä henkilötietoja myös ulkopuolisilta tahoilta eli ns. kolmansilta osapuolilta. Keräämme kolmansilta osapuolilta seuraavia tietoja:

1) osoitetiedot julkisista rekistereistä, jotta voidaan varmistaa osoitetietojen oikeellisuus

2) luottoluokitustiedot luottoluokituslaitoksilta, pankeilta tai tietopalveluyrityksiltä.

Kenelle luovutamme henkilötietoja?

Henkilötietojen käsittelijät

Jos palveluidemme tarjoaminen sitä edellyttää, henkilötietoja luovutetaan yrityksille, jotka toimivat puolestamme henkilötietojen käsittelijöinä. Henkilötietojen käsittelijä on yritys, joka käsittelee tietoja meidän ohjeidemme mukaisesti ja lukuumme. Henkilötietojen käsittelijät auttavat meitä seuraavilla osa-alueilla:

1) kirjanpito

2) markkinointi (hakukoneoptimointi, verkkosivut, PR)

3) IT-palvelut (IT-ratkaisujen toiminnasta, teknisestä tuesta ja ylläpidosta huolehtivat yritykset)

4) toiminnanohjausjärjestelmä.

Jos henkilötietoja luovutetaan henkilötietojen käsittelijöille, he voivat käsitellä henkilötietoja vain samoihin tarkoituksiin kuin me olemme tiedot keränneet (esim. sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen).

Tarkistamme kaikki henkilötietojen käsittelijät ja varmistamme, että he voivat antaa riittävät takeet henkilötietojen turvallisesta ja luottamuksellisesta käsittelystä. Olemme solmineet kaikkien henkilötietojen käsittelijöiden kanssa kirjalliset sopimukset, joissa he takaavat käsiteltävien henkilötietojen turvallisuuden ja lupaavat noudattaa meidän asettamiamme turvallisuusvaatimuksia ja henkilötietojen kansainvälisiä siirtoja koskevia rajoituksia ja vaatimuksia.

Itsenäisinä rekisterinpitäjinä toimivat yritykset

Luovutamme henkilötietojasi lisäksi tietyille yrityksille, jotka toimivat itsenäisinä rekisterinpitäjinä. Kun yritys toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä, emme valvo, miten kyseiselle yritykselle luovutettuja tietoja käsitellään.

Luovutamme henkilötietojasi itsenäisille rekisterinpitäjille, joita ovat

1) viranomaiset (poliisi, verottaja tms.), mikäli meitä velvoittaa laki tai epäillään rikosta

2) yleiset kuljetusyritykset (logistiikkayritykset ja huolitsijat)

3) rahoitusratkaisuja tarjoavat yritykset (luottokorttiyhtiöt, pankit ja muut maksupalvelujen tarjoajat).

Kun luovutamme henkilötietojasi itsenäisenä rekisterinpitäjänä toimivalle yritykselle, voimassa ovat kyseisen yrityksen tietosuojakäytäntö ja henkilötietojen käsittelykäytännöt.

Missä käsittelemme henkilötietojasi?

Pyrimme aina siihen, että henkilötiedot käsitellään EU-/ETA-alueella ja että omat IT-järjestelmämme ovat EU-/ETA-alueella. Järjestelmien tukea ja ylläpitoa varten tietoja voidaan kuitenkin joutua siirtämään EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan esimerkiksi, jos henkilötiedot luovutetaan henkilötietojen käsittelijälle, joka itse tai jonka alihankkija toimii tai säilyttää tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolisessa maassa. Tällöin henkilötietojen käsittelijälle saa antaa vain tarkoituksen kannalta olennaisia tietoja (esim. lokitiedostoja).

Riippumatta siitä, missä maassa henkilötietoja käsitellään, suoritamme kaikki kohtuulliset lailliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotta varmistamme saman tietosuojan tason kuin EU-/ETA-alueella. Jos henkilötietoja käsitellään EU-/ETA-alueen ulkopuolella, tietosuojan taso taataan joko Euroopan komission päätöksellä, jossa kyseisen maan katsotaan tarjoavan riittävän tasoista tietosuojaa, tai käyttäen asianmukaisia suojatoimia. Tällaisia asianmukaisia suojatoimia ovat esimerkiksi vastaanottajamaan hyväksytyt käytänteet, vakiosopimuslausekkeet, yrityksen sisäiset sitovat säännöt tai Privacy Shield. Jos haluat jäljennöksen suoritetuista suojatoimista tai tietoja siitä, missä ne ovat saatavilla, ota yhteyttä meihin.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen kulloistakin tarkoitusta varten.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

1 Oikeus saada pääsy tietoihin (ns. rekisteriote)

Käsittelemme henkilötietojasi aina avoimesti ja läpinäkyvästi. Jos haluat yksityiskohtaisemman käsityksen siitä, mitä juuri sinua koskevia henkilötietoja käsitellään, voit pyytää pääsyä tietoihin (tiedot luovutetaan rekisteriotteena, josta käyvät ilmi käsittelyn tarkoitus, henkilötietoryhmät, vastaanottajaryhmät, säilytysajat, tietojen keruupaikka ja automaattisen päätöksenteon käyttö). Huomaa, että pyytäessäsi pääsyä tietoihin voimme kysyä lisätietoja tehostaaksemme pyynnön käsittelyä ja varmistaaksemme, että tiedot luovutetaan oikealle henkilölle.

2     Oikeus tietojen oikaisemiseen

Voit pyytää henkilötietojesi oikaisemista, jos ne ovat virheellisiä. Kun huomioidaan tietojen käsittelyn tarkoitus, sinulla on myös oikeus täydentää mahdollisesti puutteellisia henkilötietoja.

3     Oikeus tietojen poistamiseen

Voit pyytää poistamaan henkilötietosi, joita me käsittelemme, jos

 • tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä käsiteltiin
 • vastustat oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä ja vastustamisperusteesi syrjäyttää meidän oikeutetun etumme
 • vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin
 • henkilötietoja käsitellään lainvastaisesti
 • henkilötiedot täytyy poistaa meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Meillä voi olla oikeus kieltäytyä pyynnöstä, jos lakisääteiset velvoitteet estävät meitä poistamasta tiettyjä henkilötietoja välittömästi. Näiden velvoitteiden takana ovat kirjanpito- ja verolainsäädäntö, pankki- ja rahanpesulainsäädäntö sekä kuluttajansuojalainsäädäntö. Käsittely voi myös olla välttämätöntä, jotta pystymme laatimaan, esittämään tai puolustamaan oikeudellisia vaateita. Jos emme pysty täyttämään poistopyyntöä, estämme sen sijaan henkilötietojen käytön muihin tarkoituksiin kuin siihen, joka ei salli pyydettyä poistamista. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta pyytää, että emme poista tietojasi.

4     Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Jos kiistät käsittelemiemme henkilötietojen paikkansapitävyyden, voit pyytää käsittelyn rajoittamista ajaksi, jonka tarvitsemme varmistaaksemme niiden paikkansapitävyyden. Jos emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin, mutta tarvitset niitä itse oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, voit pyytää tietojen rajoitettua käsittelyä. Jos olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä, jonka oikeusperusteeksi olemme ilmoittaneet oikeutetun edun, voit pyytää käsittelyn rajoittamista ajaksi, jonka tarvitsemme varmistaaksemme, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut etumme sinun etusi saada tiedot poistettua. Jos käsittelyä on rajoitettu jossain edellä mainituista tilanteista, saamme säilyttämistä lukuun ottamatta käsitellä henkilötietoja ainoastaan sinun suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai jonkun muun oikeuksien suojaamiseksi.

5     Oikeus vastustaa tietynlaista käsittelyä

Sinulla on aina oikeus olla vastaanottamatta suoramarkkinointia ja vastustaa henkilötietojen kaikenlaista oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä.

Oikeutettu etu

Jos käytämme käsittelyn tarkoituksen oikeusperusteena oikeutettua etua, sinulla on mahdollisuus vastustaa käsittelyä. Jotta voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä tällaisen vastalauseen jälkeen, meidän täytyy pystyä osoittamaan kyseiselle käsittelylle pakottava oikeutettu peruste, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi tai vapautesi. Muussa tapauksessa saamme käsitellä tietoja vain oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Suoramarkkinointi

Sinulla on mahdollisuus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Vastalause kattaa myös henkilötietojen analysoinnin (ns. profiloinnin) suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikenlaisia henkilön suoraan tavoittavia markkinointitoimia (esim. postitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä). Suoramarkkinoinniksi ei lasketa markkinointitoimia, joissa asiakas on aktiivisesti päättänyt käyttää palvelujamme tai muuten etsinyt tietoa palveluistamme (esim. tuotesuositukset tai muut toiminnot). Jos vastustat suoramarkkinointia, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn tähän tarkoitukseen ja lisäksi kaikki suoramarkkinointitoimet.

Muista, että sinulla on aina mahdollisuus vaikuttaa, mitä kanavia käytetään postin ja henkilökohtaisten tarjousten lähettämiseen. Voit esimerkiksi valita, että saat meiltä tarjouksia vain sähköpostitse.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos oikeutemme käsitellä henkilötietojasi perustuu joko antamaasi suostumukseen tai kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseen, sinulla on oikeus saada meille luovuttamasi henkilötiedot siirretyiksi toiselle rekisterinpitäjälle (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen). Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen edellyttää, että siirto on teknisesti mahdollinen ja voidaan suorittaa automaattisesti.

Mitä ovat evästeet ja miten me käytämme niitä?

Evästeet ovat pieniä kirjaimista ja numeroista koostuvia tekstitiedostoja, jotka internetpalvelimemme lähettää selaimellesi tai laitteellesi. Evästeiden avulla seuraamme markkinointitoimiemme tehokkuutta, analysoimme liikennettä ja toteutamme tiettyjä toimintoja verkkosivustolla. Välitämme myös tällaisia tunnisteita ja muita tietoja laitteeltasi mainonta- ja analysointiyrityksille, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Verkkosivuston evästeasetusten suostumuksen muuttaminen tai peruuttaminen

Lisätietoja käytössä olevista evästeistä ja suostumuksen muuttamisesta tai peruuttamisesta on osoitteessa https://www.translator-scandinavia.se/fi/cookies/.

Voit muuttaa evästeiden käyttöä ja laajuutta koskevia asetuksia selaimesi tai laitteesi avulla. Lisätietoja evästeasetuksista saat selaimesi tai laitteesi asetuksista. Voit esimerkiksi estää kaikki evästeet, hyväksyä pelkät ensimmäisen osapuolen evästeet tai poistaa evästeet selaimen sulkeutuessa. Huomaa, että tietyt palvelut eivät ehkä toimi, jos evästeet on estetty tai poistettu. Lisätietoa evästeistä on koottu kyberturvallisuuskeskuksen sivustolle https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/evasteet.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Soita numeroon +46 (0) 8 702 05 03, lähetä sähköpostia osoitteeseen office@translator-scandinavia.se tai yhteydenottolomakkeemme kautta, jos haluat poistaa tietojasi, estää tietojesi käytön ja/tai oikaista jonkin tiedon.

Miten henkilötietosi on suojattu?

Suojaamme henkilötietojen luottamuksellisuutta, yksityisyyttä ja saatavuutta IT-järjestelmien avulla. Olemme toteuttaneet erityisiä turvatoimia, joilla henkilötietojasi suojataan laittomalta ja luvattomalta käsittelyltä (kuten luvattomalta pääsyltä, katoamiselta, tuhoamiselta tai vahingoittumiselta). Henkilötietoihisi pääsevät käsiksi vain ne henkilöt, joiden on käsiteltävä niitä ilmoittamamme tarkoituksen täyttämiseksi.

Mitä tarkoittaa, että tietosuojaviranomainen toimii valvontaviranomaisena?

Tietosuojaviranomainen vastaa tietosuojalainsäädännön noudattamisen valvonnasta. Jos epäilee jossain yrityksessä tietoturvaloukkausta, siitä voi ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle.

Tarjous Soittakaa minulle!