Translator Scandinavia sai ISO 9001
-sertifikaatin syyskuussa 2018

Translator Scandinavia on yksi Ruotsin johtavista käännöstoimistoista. Vuodesta 1993 lähtien olemme auttaneet yrityksiä ja yhteisöjä viestimään tehokkaasti kaikilla kielillä. Syyskuussa 2018 Translator Scandinavia sai SS-EN ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin.

Laadunvarmistuksen perustana on asiakaslähtöisyys ja toimintojen jatkuva parantaminen. Arvioinnissa nousivat esiin erityisesti Translator Scandinavian asiakaslähtöisyys ja sitoutuminen laatuasioihin.

Käännös- ja kielipalveluja koskeva laatujohtamisjärjestelmämme täyttää standardin vaatimukset. Sertifiointi on yksi vaihe työssä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme vaatimusten täyttämiseksi ja toimintojen jatkuvaksi parantamiseksi. Näin voimme tarjota entistä parempia palveluja asiakkaiden odottamilla hinnoilla ja aikatauluilla.

Mitä tämä tarkoittaa asiakkaan kannalta?

Saat tositteen siitä, että kehitämme palvelujamme jäsennetysti ja jatkuvasti laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.

Mitä tämä tarkoittaa yhteistyökumppanin kannalta?

Kumppaninasi on organisaatio, jolle laatu ja jatkuva kehitys ovat tärkeitä ja joka haluaa kehittää yhteistyötä pitkällä aikavälillä.

Mitä tämä tarkoittaa Translator Scandinavian henkilöstölle?

Olemme organisaatio, joka panostaa laatuun ja kehitykseen sisäisessä työssään, asiakassuhteissaan sekä tarjoamissaan tuotteissa ja palveluissa.

ISO 9001

ISO 9001 on kansainvälisesti tunnustettu standardi ja tae siitä, että yritys huolehtii laatuasioista jäsennetysti ja järjestelmällisesti. Riippumaton ulkopuolinen taho arvioi sertifioidut yritykset vuosittain.

Lisätietoja on SIS:n verkkosivustolla.

 

Tarjous Soittakaa minulle!