Näin valmistelet InDesign-tiedoston käännettäväksi

Tiedostomuoto

Tuomme InDesign-asiakirjat käännöstyökaluun .idml-muodossa. InDesign-asiakirja saa sisältää ainoastaan sen tekstisisällön, joka on tarkoitus kääntää. Näin mukaan ei tule tekstiä, jota ei haluta kääntää.

Tekstielementtien sisällyttäminen/poissulkeminen käsittelyn aikana

Useimmissa käännöstyökaluissa on asetukset, joiden perusteella ne määrittävät, mitä käännökseen tulee mukaan ja mitä ei. Sisällytettäviä tai poissuljettavia tekstejä voivat olla esimerkiksi mallisivujen tai piilotettujen tasojen sisältämät tekstit. Tämä tarkoittaa, että jos materiaali sisältää tekstejä, jota ei haluta kääntää (tai ottaa mukaan sanamäärän laskentaan), ne voidaan määrittää omalle tasolleen ja piilottaa. Kun saamme tästä tiedon, huolehdimme, että kyseistä sisältöä ei huomioida työnkulussamme. Emme valitettavasti voi poissulkea työtasolla (”pasteboard”) olevaa tekstiä, joka tulee aina mukaan käsittelyyn. Tämä teksti onkin hyvä poistaa ennen alkuperäisasiakirjan lähettämistä meille. Jos se on ehdottomasti säilytettävä asiakirjassa, määritä se omalle tasolleen, joka piilotetaan (katso edellä olevat tiedot).

Linkitetyn grafiikan sisältämä teksti

Kun käännösprosessin alkuperäismateriaali on InDesign-muodossa, voi olla hyvä idea välttää tekstin sijoittamista suoraan grafiikkaan (esimerkiksi .eps, .ai). Nämä tekstit eivät tule automaattisesti mukaan työnkulkuumme, vaan ne on käsiteltävä erikseen. Jos tekstin on kaikesta huolimatta oltava tässä muodossa, meidän on saatava pääsy linkitettyihin tiedostoihin, joissa teksti on muokattavissa, jotta käännökset voidaan sijoittaa paikoilleen. Vaihtoehtoisesti voimme toimittaa nämä tekstit erikseen tekstimuodossa, jolloin asiakas voi huolehtia tekstien vaihdosta itse.

Tekstin tarvitsema tila ja säätäminen

Lopulliset tekstit ovat eri kielissä usein eri pituisia, ja vaikka kääntäjä pyrkisi pitämään tekstit lyhyinä, ne voivat viedä alkuperäistä enemmän tilaa. Tekstin pituus kasvaa tyypillisesti esimerkiksi venäjään päin käännettäessä, kun taas aasialaiset kielet edellyttävät saman verran tai vähemmän tilaa kuin alkuperäisteksti. Jo asettelussa on hyvä huomioida, että käännetty teksti voi viedä noin 10–25 % enemmän tilaa kuin alkuperäinen. Päätä etukäteen, miten tämä huomioidaan – voidaanko esimerkiksi merkkimäärää, riviväliä, kappaleväliä tai kuvien kokoa pienentää? Tämä näkökohta voi olla hyvä pitää mielessä, kun luot alkuperäisasettelua asiakirjaan, joka on tarkoitus kääntää.

Anna suunnittelijalle seuraavat ohjeet:

* Poista ladelma-alalta kaikki tekstit ja kuvat, joita ei ole tarkoitus kääntää (kaikki tekstit näkyvät nimittäin käännettävinä teksteinä käännöstyökalussa).

* Hyväksy kaikki muutokset ja poista muutosten jäljitystoiminto käytöstä.

* Vie asiakirja idml-muodossa ja lähetä se meille alkuperäisen pdf-version kanssa.

Tarjous Soittakaa minulle!