Sprogrevision

Vi tager hånd om dine tekster, kvalitetssikrer og tilpasser dem efter formål og målgruppe, og sørger for, at de fungerer godt i sammenhængen. Sprogrevision kan indgå som en del af en oversættelsesopgave, men kan også udføres som en separat tjeneste.

Professionel sprogrevision

Revisionen kan omfatte kontrol af sprog og stil, grammatik, stavning og orddeling, men også fakta- og termrevision. Vi arbejder med sprogrevision og redigering på de fleste sprog. Vi tilbyder:

  • Professionelle og erfarne oversættere, som udelukkende oversætter til deres modersmål og inden for deres specialeområder.
  • En velafprøvet arbejdsmetode, som sikrer kvaliteten via effektiv projekthåndtering.
  • Professionel fakta- og sprogrevision.

Korrekturlæsning eller kontrollæsning?

Når oversættelsen er afsluttet, udføres en kontrollæsning af materialet af en anden person med relevante kompetencer.
Ved kontrollæsningen af den oversatte tekst lægges der stor vægt på, at indholdet gengives korrekt, at terminologien er passende og konsekvent, at eventuelle skabeloner og referencemateriale er blevet fulgt, samt at sproget er korrekt og idiomatisk, og at stilen er tilpasset efter dokumentets formål og målgruppe.
Korrekturlæsningen finder sted, når teksten er layoutet i det endelige format, hvor den kontrolleres en sidste gang (f.eks. linjeskift, orddelinger etc.) inden tryk/publicering.

Tilbud Ring til mig!