Oversættere

Vores oversættere har de specialeområder og sprogkombinationer, som afspejler vores kunders forskellige behov. Vi lægger stor vægt på at matche de rigtige oversættere med den rigtige tekst. Det er vores viden om hver enkelt oversætters stærke og svage sider, som gør, at vi kan planlægge projektindsatsen og sammensætte det mest velegnede team af oversættere og korrekturlæsere til hver oversættelsesopgave.

Krav til oversætterne

Vi stiller følgende minimumkrav til samtlige oversættere:

  • Godkendt prøveoversættelse.
  • God stilistisk og sproglig evne.
  • Afsluttet universitetsuddannelse inden for sprog, egnet fagområde eller anden relevant uddannelse. Specialistviden inden for et område kan opveje eventuelle mangler i formel sproguddannelse.

Professionelle oversættere

Mange af de oversættere, vi gør brug af, er medlemmer af Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) eller tilsvarende organisation i udlandet og opfylder dermed visse grundlæggende krav til kvalitet og professionalisme. Når det gælder oversættere til andre sprog end svensk, foretrækker vi at samarbejde med oversættere, som bor i deres hjemlande (med undtagelse af oversættelse, som stiller særligt høje krav til viden om det svenske samfund og livet i Sverige).

 

Tilbud Ring til mig!