Politik for behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med forordningen om databeskyttelse (GDPR), hvilket betyder, at:

  • Vi kun bruger oplysningerne til det formål, vi har oplyst (formålsbegrænsning).
  • Vi indsamler ikke og opbevarer ikke oplysninger, som ikke er nødvendige til det formål, som oplyses (dataminimering).
  • Vi kommunikerer tydeligt, hvordan personoplysninger indsamles, opbevares og bruges og sørger for, at berørte personers rettigheder overholdes (gennemsigtighed).
  • Vi sikrer, at behandlingen af personoplysninger er sporbar, og at vi eller vores databehandlere er ansvarlige for behandlingen (ansvarlighed).
  • Vi sikrer, at personoplysninger er tilgængelige på den måde, vi har oplyst (tilgængelighed).
  • Vi sikrer, at personoplysninger ikke som følge af uagtsomhed eller forsæt bliver slettet eller ændret (integritet).
  • Vi sikrer, at personoplysninger håndteres fortroligt (tavshedspligt).

Du kan læse mere på vores databeskyttelsespolitik (på svensk).

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil drøfte, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på office@translator-scandinavia.se

Cecilia Enbäck, administrerende direktør

Tilbud Ring til mig!