Sådan forbereder du din InDesign-fil til oversættelse

Format

Vi importerer InDesign-dokumenter i .idml-format til et af vores oversættelsesværktøjer. InDesign-dokumentet skal udelukkende indeholde den tekst, som ønskes oversat. På den måde undgår man, at tekst som ikke skal oversættes, kommer med.

Medtagelse/udeladelse af tekst i arbejdsprocessen

De allerfleste oversættelsesværktøjer har indstillinger for, hvad der skal medtages i oversættelsen, og hvad der ikke skal. Det kan f.eks. være tekst på skabelonsider eller tekst i skjulte lag, som vi kan vælge at medtage/udelade fra oversættelsen. Det betyder, at hvis der er tekst, som man ikke ønsker skal oversættes (eller regnes med i beregningen af antal ord), kan man placere den i et separat lag og skjule det – og derefter informere os, så vi sørger for, at teksten ikke kommer med i vores arbejdsflow. Vi har desværre ikke mulighed for at udelade tekst, som ligger på arbejdsfladen (”pasteboard”) – den kommer med. Det anbefales derfor at fjerne denne tekst, inden originalen sendes til os. Hvis man har brug for, at teksten bliver i dokumentet, kan man lægge den i et separat lag, som skjules (se ovenfor).

Tekst i sammenkædet grafik

I en oversættelsesproces med InDesign-originaler kan det være en god idé i videst mulige omfang at forsøge at undgå tekst direkte i grafik (f.eks. .eps, .ai etc.). Disse tekster kommer nemlig ikke med automatisk i vores arbejdsflow, men skal behandles separat. I de tilfælde hvor man er nødt til at have tekst i dette format, har vi brug for at få adgang til de sammenkædede filer med teksten i redigerbar form, hvis vi skal kunne placere oversættelserne de rigtige steder. Alternativt kan vi levere disse tekster separat i tekstformat, hvis I selv ønsker at tage hånd om at skifte sprog.

Plads og justeringer

Mange sprog adskiller sig i, hvor meget de “breder sig”, og uanset hvor meget oversætteren forsøger at holde teksterne korte, så vil de fylde mere. Russisk er et eksempel på et af de sprog, som fylder mest, mens asiatiske sprog typisk optager samme eller mindre plads. Det er en god ide allerede ved udformningen af teksten at regne med, at den oversatte version kan optage ca. 10-25 % mere plads. Tag på forhånd stilling til, hvordan du ønsker at håndtere det – er det f.eks. OK at mindske tegnstørrelsen, linjeafstanden, afstanden mellem afsnittene, størrelsen på illustrationerne etc.? Det kan anbefales at have i baghovedet, når man udarbejder originallayoutet til et dokument, som man ved skal oversættes.

Bed f.eks. layouteren om at:

* Fjerne al tekst eller alle billeder uden for trykfladen, som ikke skal oversættes. (Al tekst kommer nemlig frem/oversættes i vores værktøjer i forbindelse med oversættelsen.)

* Acceptere alle ændringer, og derefter slå ændringsfunktionen fra.

* Eksportere som “idml”, og sende filen til os sammen med den oprindelige pdf-version.

Tilbud Ring til mig!