Ny kontrakt med Europa-Kommissionen

Translator Scandinavia har underskrevet yderligere en kontrakt med Europa-Kommissionen og Oversættelsescentret. Det drejer sig om en rammeaftale for oversættelse af teknisk specialiserede tekster inden for hhv. landbrug, fiskeri, miljø og videnskab samt transport, energi, telekommunikation og IT, fra engelsk og fransk til svensk.

Translator Scandinavia har solid erfaring med oversættelser til svensk for EU’s institutioner og organer. Vi har i dag kontrakt med Europa-Kommissionen og Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.
Siden vi underskrev vores første kontrakt med Europa-Kommissionen i 1995, har vi oversat cirka 40 millioner ord inden for et bredt spektrum af områder. Opgaverne har handlet om alt fra mere overskuelige tekster som den såkaldte almindelige beretning, der beskriver EU’s samlede aktiviteter på et år, til meget specialiserede tekster som TSI’er, dvs. tekniske specifikationer for interoperabilitet på jernbaneområdet.

Tilbud Ring til mig!