Økonomi og finans

Vi har stor erfaring med oversættelse af rapporter, årsrapporter, prospekter og anden finansiel information og har udviklet effektive arbejdsmetoder for at kunne opfylde vores kunders forventninger på områderne kvalitet, omkostningseffektivitet, fortrolighed og leveringssikkerhed.

Erfaring og service

Via os får vores kunder adgang til et veletableret, professionelt og specialiseret team, som leverer et førsteklasses produkt, selvom tidsrammerne ofte er stramme. Vi tilbyder:

  • Erfarne og kompetente lingvister
  • Professionel projektledelse og service
  • Håndtering af alle filformater

 

Maskinöversättning

Kunder med høje krav

Blandt vores kunder findes banker, børsnoterede virksomheder, finans- og investeringsinstitutter med aktiviteter på både lokalt og globalt niveau.
Vi har også rammeaftaler med myndigheder og offentlige organer som det svenske Regeringskansliet, Chalmers tekniske højskole, Region Halland, Stockholms läns landsting og Riksbanken i Sverige.
.

Tilbud Ring til mig!