ISO 9001:2015

Certifikat ISO 9001

Translator Scandinavia är en av de främsta översättningsbyråerna i Sverige. Sedan 1993 hjälper vi företag och institutioner att kommunicera effektivt på alla språk. Från och med september 2018 är Translator Scandinavia kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015.

Fokus på kunden och ständiga förbättringar är grunden i kvalitetsarbetet. Under revisionen utmärkte sig Translator Scandinavias engagemang kring kvalitetsfrågor samt kundfokus speciellt.

Vårt ledningssystem för kvalitet uppfyller standarens krav vad gäller översättning och språkrelaterade tjänster. Certifieringen är ett led i arbetet mot att möta våra kunder och intressenters krav på ständigt förbättringsarbete för att kunna erbjuda ännu bättre tjänster inom de kostnads- och tidsramar som våra kunder efterfrågar.

Vad betyder det för dig som kund?

Du får ett kvitto på att vi jobbar strukturerat och kontinuerligt med utveckling av våra tjänster med målet att öka kvalitet och kundnöjdhet.

Vad betyder det för dig som samarbetspartner?

Du samarbetar med en organisation som har kvalitet och utveckling ständigt på sin agenda och som jobbar långsiktigt på att bli en bättre samarbetspartner.

Vad betyder det för oss som jobbar på Translator Scandinavia?

Vi är en organisation som jobbar med och investerar i kvalitet och utveckling i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter och tjänster.

Mer om ISO 9001

ISO 9001 är en internationellt vedertagen standard och garant för att företag arbetar strukturerat och systematiskt med kvalitetsfrågor. De certifierade företagen revideras årligen av en oberoende tredje part.

Läs mer på SIS:s webbplats.

Offert Ring mig