Tekniken

Smart utnyttjande av ny teknik är något vi tycker är roligt och är bra på. Avancerad teknik kan förenkla arbetet och också förbättra kvaliteten. Vi ser till att alltid ligga i framkant när det gäller användning och vidareutveckling av alla typer av datoriserade hjälpmedel för såväl översättning som effektiv projekthantering.

Terminologihantering

Translator Scandinavia arbetar aktivt med terminologihanteringsfrågor inför varje nytt samarbete och inför varje nytt uppdrag. Vi tror att ett gott terminologiarbete är en förutsättning för att kunna leverera konsekventa översättningar.

Vi hanterar vår terminologi med hjälp av olika verktyg och tack vare verktyget har vi, våra översättare och granskare alltid tillgång till våra kunders senaste terminologi under arbetets gång. Den senaste versionen av referensmaterial i form av ordlistor och översättningsminnen kan laddas ner i olika format som Excel, XML, Word m.m.

Konnektorer

Vi kopplar ditt CMS-system direkt till översättningsprocessen så att du aldrig mer behöver exportera innehåll eller kopiera och klistra in text. Vi jobbar med flera olika CMS-system som EpiServer, Zendesk, Help Scout, Marketo, HubSpot, Salesforce Knowledge, Sitecore, Adobe Experience Manager, WordPress och Drupal. Vi kan också integrera vårt system och automatisera översättningar via FTP, Google Drive, Dropbox, Microsoft SharePoint, Microsoft OneDrive och Microsoft Azure.

Översättningsverktyg

Vi jobbar med olika översättningsverktyg som SDL Trados Studio och Memsource som möjliggör automatisk sökning efter tidigare översatta meningar/segment som liknar den mening/segment som ska översättas, samt så kallade konkordanssökningar efter ord och begrepp i de översättningsminnen vi har byggt upp, vilket främjar terminologisk och stilistisk konsekvens i materialet. Nya och bättre verktyg utvecklas hela tiden och Translator Scandinavia strävar efter att ha kunskap och tillgång till den senaste tekniken som kan komma våra kunder till godo.

Branschanpassat affärssystem

Translator Scandinavia arbetar med affärssystemet Plunet Business Manager för uppdrags-, kund- och leverantörshantering. Systemet är speciellt skapat för översättningsföretag och gör det möjligt att spara och spåra uppgifter och information om varje kund, leverantör och uppdrag, starta, leda och leverera projekt och förfrågningar samt fakturera och sammanställa data från verksamheten, på ett effektivt, snabbt och säkert sätt.
Våra kunder kan beställa offerter och uppdrag online på vår översättningsportal.

Ring mig Offert