Policy for behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) vilket innebär att:

  • Vi använder informationen endast för det ändamål vi har angett (ändamålsbegränsning).
  • Vi samlar inte in och lagrar inte information som inte är nödvändig för det ändamål som angetts (uppgiftsminimering).
  • Vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses (öppenhet).
  • Vi tillser att behandling av personuppgifter är spårbar och att vi eller våra personuppgiftsbiträden ansvarar för behandlingen (ansvarsskyldighet).
  • Vi tillser att personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angett (tillgänglighet).
  • Vi tillser att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas eller förändras (integritet).
  • Vi tillser att personuppgifter hanteras konfidentiellt (sekretess).

Du kan läsa mer på vår integritetspolicy.

Om du har frågor eller om du vill diskutera hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på office@translator-scandinavia.se

Cecilia Enbäck, VD

Ring mig Offert