Kvalitetspolicy

Translator Scandinavia är en översättningsbyrå som erbjuder språktjänster av högsta kvalitet. Vi har lång erfarenhet av att översätta affärskommunikation och marknadsmaterial samt teknisk och finansiell dokumentation för företag och institutioner med höga krav på kvalitet och service.

Translator Scandinavia arbetar enligt kvalitetssäkrade rutiner vilket bland annat innebär att:

  • Vårt ledningssystem säkerställer att kundkrav och lagkrav efterlevs.
  • Våra projektledare ansvarar för uppdraget från början till slut.
  • Våra översättare har utmärkta kunskaper i målspråket och specialisering inom sitt fackområde.
  • Våra granskare och projektledare har kompetens att kvalitetssäkra texter innan leverans med avseende på dess lämplighet för avtalat syfte.
  • Vi har rutiner för kontinuerligt kompetensutveckling av medarbetare och utveckling av nätverk samt nyckelresurser.
  • Vi hanterar våra kunders information med hög sekretess.

Translator Scandinavia ska leverera den tjänst som vi har avtalat med kunden, i tid, och till det pris som vi offererade i den inledande fasen av varje projekt.

Translator Scandinavia ska uppfylla våra kunders och andra intressenters krav och om möjligt överträffa deras förväntningar och ständigt utveckla och förbättra vårt ledningssystem.

Cecilia Enbäck, VD
2018-05-31

Offert Ring mig