Kvalitetsarbete

Translator Scandinavia är en översättningsbyrå med lång erfarenhet av att tillhandahålla språktjänster till företag och institutioner med höga krav på kvalitet och service. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001. Våra beprövade arbetsmetoder ger våra kunder en trygghet i sina beställningar.

Med många inblandade – slutkunder, copywriters, översättare, granskare, korrekturläsare och projektledare – och mycket innehåll som snabbt ska byta språk inom kort tid kan översättningsprocessen lätt kännas omständlig. Vi förordar en process så fri från manuell filhantering som möjligt för att minimera riskerna i versionshantering, effektivisera processen, snabba upp leveranserna, öka engagemanget och minska arbetsinsatsen för alla inblandade.

  • En projektledare ansvarar för uppdraget från början till slut.
  • En översättare med språket som sitt modersmål och specialisering inom sitt fackområde översätter materialet.
  • Om överenskommet kontrolläser en annan översättare med relevant kompetens översättningen och ser till att den är lämplig för sitt syfte.
  • Projektledaren ser över översättningen en sista gång före leverans och ger sitt slutliga godkännande.
  • Translator Scandinavia erbjuder dedikerade team av projektledare med kunskap om varje kunds dokumentation.
  • Vi går igenom kundens återkoppling efter varje leverans.
Ring mig Offert