Att översätta årsredovisningar och lyckas med det

Årsredovisningen är ett företags kanske viktigaste marknadsföringsinstrument, och kvalitetskraven på stil och terminologi är mycket höga. Det som skiljer översättning av årsredovisningar från andra typer av uppdrag är att man sällan vet på förhand hur omfattande materialet kommer att bli, att tidsplanen alltid är pressad, att det vanligtvis finns många viljor inblandade och att planeringen kan ändras in i sista stund.

Vi på Translator Scandinavia tar hand om 18–20 företags årsredovisningar varje år och översätter dem i de flesta fall till engelska. Eva Taxén, projektansvarig, berättar:

– Jag gillar att projektleda just översättning av årsredovisningar för att det är så oförutsägbart. Det ligger en spänning i att inte fullt ut veta hur saker och ting måste lösas. Det är en utmaning att matcha en årsredovisning med rätt översättare, eftersom texterna alltid är finansiella men också handlar om ett företags mycket specifika verksamhet.

Arbetsgången kan se olika ut men vanligtvis träffar vi kunden i ett tidigt skede för att få en bild av deras verksamhet och diskutera upplägg, förväntningar och tankar kring språk och terminologi. Sedan ser vi över tidsschema, bokar resurser och ser till att ta fram och förbereda det referensmaterial som behövs. Egentligen är förarbetet det viktigaste – när filerna väl kommer in är vi som regel redan klara att sätta igång.

– Vad är det viktigaste för att lyckas med översättning av årsredovisningar?

– En engagerad kund, tydliga besked mellan alla parter, ett bra och inarbetat team av duktiga översättare och granskare, och så en dedikerad projektledare som sköter planering och samspel.

Kontakta oss om du vill prata årsredovisning.

Ring mig Offert