Tack för ett fint samarbete under 2021!

2021 går mot sitt slut och vi tittar tillbaka på ett år med mycket jobb, många utmaningar och massor med ny kunskap.

Under dessa 12 månader har vi tillsammans med våra lingvister översatt ca 30 miljoner ord för ca 340 kunder runt om i världen och 70 olika språkkombinationer har passerat våra händer.

Vi har under året översatt om verkligen allt möjligt. Genom vårt arbete har vi kommit i kontakt med den fantastiska utvecklingen som pågår inom medicin och medicinteknik och IT, men även med den mångfald av verksamheter som finns därute och där alla bidrar på sitt sätt till en bättre värld. För oss är varje kund unik i sina behov och förutsättningar. Så blir det när man som vi jobbar med alla möjliga branscher. Vi har tur som får komma i kontakt med både texter och människor och med så många olika verkligheter.

Under året har 3 stycken nya kollegor och 120 stycken (!) nya kunder tillkommit. Att inleda nya samarbeten och att introducera nya kollegor under en pandemi kräver nya tag och nya sätt att jobba för att dela med sig av kunskap. Vi jobbar på det!

Det har även blivit många Teams-, Zoom- och Googlemöten under 2021, så många så det är svårt att kvantifiera. Vi väntar spänt på utvecklingen inom dessa teknologier, men inser ödmjuk att utmaningen inte ligger i det tekniska utan i människorna. Hybridmöten och distansarbete påverkar organisationer på sikt. Kontorslivet behöver tänkas om och hittas på nytt! Organisationsarbete kring företagskulturen i distansarbetens tid är ett pågående arbete.

Den digitala utvecklingen skapar enorma möjligheter men innebär också ökade risker, därför bestämde vi oss under året att inleda arbetet mot certifiering enligt ISO 27001. Vi kommer att bli granskade mot kraven av ett ackrediterat certifieringsorgan under april 2022. Mer om detta senare!

2022 vi är redo för dig! Vi ser fram emot de nya utmaningar som det nya året medför och vi går in i det med vetskapen att vi inte kan ta något för givet, och att det gäller att göra sitt bästa varenda gång.

2021-12-22

Cecilia Enbäck - Translator Scandinavias VD

Cecilia Enbäck
VD
+46 (0)70 984 52 43
ce@translator-scandinavia.se

 

 

P.S. Kontoret är stängt från den 24 december till den 3 januari. Alla förfrågningar som tas emot mellan dessa datum kommer att påverkas och kommer att behandlas så snart som möjligt när vi är tillbaka den 3 januari 2021. Behöver du hjälp under tiden? Mejla office@translator-scandinavia.se  så hjälper vi dig så fort vi kan.

Ring mig Offert